ประตู - บานกระจก

ประตูใส่กระจก ตอบโจทย์ สำหรับห้องที่ต้องการความโปร่ง หรือ แสงสว่างจากภายนอก
เช่น ประตูหน้าของร้านอาหาร ประตูบานเฟี้ยมเพื่อใช้ในการกั้นห้อง หรือจะใส่เป็นกระจกฝ้าแล้วนำมาประยุกย์ใช้กับห้องน้ำก็ได้เช่นกัน

ประตูไม้จะนิยมอย่างยิ่งเพราะสามารถเลือกขนาดความหนาของบานและ รูปแบบของช่องกระจกได้หลากหลาย

ร้านอาชัญพาณิชย์คัดสรรไม้คุณภาพดี ผ่านการอบแห้งตามมาตรฐาน เพื่อลูกค้าได้รับประตูที่แข็งแรงและสวยงาม 

ลูกค้า สามารถเลือกแบบจาก catalogue หรือปรับเปลี่ยน/ออกแบบประตูในแบบฉบับของลูกค้าเองได้