ประตู - ลูกฟักทึบ

ประตูไม้จริง ยังคงได้รับความนิยมอยู่ทุกสมัย เพราะสามารถตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการความเป็นธรรมชาติควบคู่กับความแข็งแรง
ประตูบานทึบนิยมใช้กับบานภายในและภายนอก

ร้านอาชัญพาณิชย์คัดสรรไม้คุณภาพดี ผ่านการอบแห้งตามมาตรฐาน เพื่อลูกค้าได้รับประตูที่แข็งแรงและสวยงาม
ลูกค้า สามารถเลือกแบบจาก catalogue หรือปรับเปลี่ยน/ออกแบบประตูในแบบฉบับของลูกค้าเองได้